FOLIERING

Dansk AvisTryk a/s råder over en folieringslinje, der giver os nogle helt særlige muligheder, når det kommer til at hjælpe vores kunder med at målrette indhold og annoncer til forskellige segmenter. Linjen har 10 feederpositioner, der alle kan aktiveres selektivt, og kombinationsmuligheder er utallige, når det kommer til distribution af eksempelvis magasinpost-produkter hos PostDanmark.

Selektering kan foretages på alle parametre; fra det helt simple, hvor der køres regionalt på eksempelvis postnumre, til de mere avancerede, hvor kundens egne data indeholder informationer om eksempelvis branchekoder, interesseområder, størrelse på modtagervirksomhed eller lignende. Folieringslinjen giver helt enestående muligheder for at segmentere og bruge ‘big data’ på tryksager.

Læs nedenstående eksempler på segmentering og kontakt vores specialiserede medarbejdere til en uforpligtende snak om hvordan vi kan hjælpe med optimering af dit indhold til forskellige målgrupper.

HVEM ER HVEM I BYGGEBRANCHEN?

Et eksempel på ovenstående kunne være en avis, der sendes ud til firmaer i byggebranchen. Her produceres flere sektioner, hvoraf første sektion deles op i to udgaver.
En udgave er målrettet firmaer med mere end 5 ansatte; her er annoncering målrettet branchens større aktører. Den anden udgave har annoncer fra samme producenter, men da den målrettes mindre firmaer, er produkter og tilbud tilpasset målgruppen.
Derudover er der også mulighed for at medtage indstik ud fra branchekode, det være sig eksempelvis et til byggemarkeder, et andet til murermestre, et tredje til tømrerfirmaer os så videre.
Vores muligheder for at omsætte jeres ‘big data’ til skræddersyede tryksager er utallige – kontakt os for et bud på, hvordan vi kan hjælpe dig med at ramme dine målgrupper som effektivt som muligt.

LILLE, MELLEM ELLER STOR TRAKTOR?

Et andet eksempel kunne være en avis, der udsendes til Danmarks landmænd.

Avisen målrettes til landbrug af forskellige størrelser, så indholdet i alle annoncer passer til modtageren. Hobbylandbruget vil blive præsenteret for annoncer med mindre traktorer og landbrugsmaskiner; de store brug vil blive eksponeret for annoncer med de helt store og professionelle løsninger.

Lad os hjælpe dig med at ramme modtagerne af dine budskaber så præcist som muligt, – og dermed optimere værdien af annonceringen. Mulighederne for at udnytte store mængder data og omsætte dem til et analogt reklameprodukt er uendelige!

KAN VI HJÆLPE DIG?

Kontakt salgschef Billy Poulsen for et uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for dig.

Vores specialiserede medarbejdere er klar til at byde ind med 40 års erfaring i avistryk. Dansk AvisTryk a/s er Danmarks største og mest moderne avistrykkeri – og har ekspertise og teknisk setup, der giver nogle helt enestående muligheder for at anvende avistryk på produktion og distribution af avancerede kommercielle produkter. Ved store oplag kan vi byde ind med vores høje trykkvalitet, attraktive priser og skræddersyede segmentering.

Og så skal vi ikke glemme, at vi kan trykke FSC-certificerede tryksager og dermed være med til at skærpe jeres miljøprofil.